Význam agnózie
Co znamená slovo agnózie? Zde naleznete 3 významů slova agnózie. Můžete také přidat význam slova agnózie sami

1

0   0

agnózie


1. neurologická porucha poznávání, schopnosti chápání; 2. neschopnost, nemožnost jednoznaènì urèit diagnózu
Zdroj: islo.cz

2

0   0

agnózie


patologicky získaná porucha vnímání, poznávacích / gnostických èinností, kdy postižený není schopen rozpoznávat jednotlivé bìžné pøedmìty, zvuky (na rozdíl od vývojové formy - dysgnózie - kde se nejedná o ztrátu schopností již døíve nabytých, ale o nedostateèný rozvoj)
Zdroj: help24.cz

3

0   0

agnózie


Agnózie či agnozie (z řeckého a-gnósis, tedy „ne-poznání/znalost“, respektive ztráta znalostí) je ztráta schopnosti rozpoznat předměty, osoby, zvuky, tvary či vůně (zjednodušeně smyslové vjemy) a inte [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova agnózie
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< agloporit agonie >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam