Význam agnosticismus
Co znamená slovo agnosticismus? Zde naleznete 5 významů slova agnosticismus. Můžete také přidat význam slova agnosticismus sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

agnosticismus


(řec. a-gnóstos, neznámý, nepoznatelný); přesvědčení, že člověk nemůže poznat nic, co přesahuje jeho zkušenost.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

agnosticismus


Gnoseologický pesimismus, odmítnutí poznatelnosti svìta, idealistické teorie poznání odporující vìdì. Jeho poèátky se objevují u Sokrata a Platóna, dodnes tvoøí základ subjektivního idealism [..]
Zdroj: marxismus.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

agnosticismus


Pøesvìdèení, že nelze prokázat Boží existenci. Pøenesnì lze použít i na jiné základní pøedpoklady lidské spoleènosti.
Zdroj: islo.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

agnosticismus


Agnosticismus je názor, že pravdivost některých tvrzení, zejména těch, která se týkají existence či neexistence jakéhokoliv boha, se nedá prokázat ani vyvrátit a že totéž platí i pro další, zejména ná [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

agnosticismus


Agnosticismus je názor, že pravdivost některých tvrzení, zejména těch, která se týkají existence či neexistence jakéhokoliv boha, se nedá prokázat ani vyvrátit a že totéž platí i pro další, zejména ná [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< agens agrese >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam