Význam agonie
Co znamená slovo agonie? Zde naleznete 3 významů slova agonie. Můžete také přidat význam slova agonie sami

1

0   0

agonie


stav ochromení, neèinnosti; stav pøed smrtí
Zdroj: islo.cz

2

0   0

agonie


Agonie (řec. αγωνία agónia, zápas) znamená umírání, poslední fázi života, která končí smrtí. V přeneseném smyslu se užívá i o "umírání" institucí a podobně.
Zdroj: cs.wikipedia.org

3

0   0

agonie


Termín používaný pro označení stavu nadměrného fyzického nebo psychického utrpení, případně období, po kterou tato extrémní bolest těla či duše trvá. Může také označovat závěrečnou fázi nepříjemného trýznivého umírání. V oblasti medicíny se ale používá obecně pro umírání, tedy stav, kdy selhávají základní životní funkce. Nejde tedy o smrt nastávající náhle, ale postupné odcházení života z organismu. Trvá různě dlouho dobu podle toho, v jakém stavu se organismus nachází a o jak závažnou nemoc jde. V oblasti psychologie se agónie používá pro emoci charakteristickou smutkem a pocitem bezmoci. Člověk v takové agónii je ochromen a není schopen běžné činností. Slovo pochází z řeckého “agónia” (zápas).
Zu - 11. prosince 2018

Přidat význam slova agonie
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< agnózie agorafobie >>