Význam akceptor
Co znamená slovo akceptor? Zde naleznete 2 významů slova akceptor. Můžete také přidat význam slova akceptor sami

1

0   0

akceptor


pøíjemce - u polovodièù porucha krystalické møížky zpùsobující dìrovou vodivost, obecnì také centrum (atom, molekula) schopné pøijmout energii
Zdroj: labo.cz

2

0   0

akceptor


1. atom, molekula nebo ion pøijímající elektron, elektronový pár nebo proton od jiné obdobné èástice (donoru); 2. porucha krystalové møížky polovodièe, zpùsobující dìrovou vodivost
Zdroj: islo.cz

Přidat význam slova akceptor
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< akcelerace akrece >>