Význam akropole
Co znamená slovo akropole? Zde naleznete 8 významů slova akropole. Můžete také přidat význam slova akropole sami

1

0   0

akropole


vyvýšená opevněná část řeckého města | hrad nebo pevnost na vyvýšeném místě | *
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0   0

akropole


vnitřní nejvyšší část hradiska, na nejméně dostupném místě uvnitř opevnění, sídlo vládnoucí elity, místo společenských a rituálních činností a obranný úkryt v ohrožení
Zdroj: archeologienadosah.cz

3

0   0

akropole


vydìlená ústøední èást opevnìného areálu hradiš, ve støedovìku též samostatné pevnùstky pøedhradí
Zdroj: hrady-zriceniny.cz

4

0   0

akropole


pùvodnì hrad nad staroøeckými mìsty, pøenesenì v archeologii nejvy¹¹í nebo ústøední, je¹tì zvlá¹» opevnìná èást hradi¹tì.
Zdroj: pametihodnosti.cz

5

0   0

akropole


opevnìný posvátný okrsek umístìný na nejvyšším místì mìsta
Zdroj: islo.cz

6

0   0

akropole


Ústřední část opevněného areálu hradišť, ve středověku též samostatné pevnůstky předhradí.
Zdroj: stavebnikomunita.cz

7

0   0

akropole


vydělená ústřední část opevněného areálu hlavně hradisek, ve středověku též samostatné pevnůstky rozsáhlejších předhradí (~’Bludov, ~’Zubštejn).
Zdroj: zriceniny.cz

8

0   0

akropole


Akropolis či akropole (z řeckého akros vysoký a polis obec, překládáno též jako horní město, vyšehrad) ve svém původním významu označuje opevněné návrší starověkých řeckých m [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova akropole
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< kyfóza enfiláda >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam