Význam aktivita radioaktivní látky
Co znamená slovo aktivita radioaktivní látky? Zde naleznete 2 významů slova aktivita radioaktivní látky. Můžete také přidat význam slova aktivita radioaktivní látky sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktivita radioaktivní látky


veličina určená počtem radioaktivních přeměn probíhajících v látce za jednotku času
Zdroj: agromanual.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktivita radioaktivní látky


Veličina množství radioaktivní látky. Udává střední počet radioaktivních přeměn za jednotku času. Jednotkou aktivity je reciproká sekunda - becquerel (Bq).
Zdroj: cez.cz (offline)
<< žloutnutí androgynní >>