Význam album
Co znamená slovo album? Zde naleznete 3 významů slova album. Můžete také přidat význam slova album sami

1

0   0

album


Kdo se nìkdy na nìco uèil hrát, jistì si pamatuje, jak slavnostní okamžik pro každého zaèáteèníka nastane, když uèitel øekne: "Pøíštì už zkusíme nìco z alba." To znamená, že už žáèek zaène hrát pøedne [..]
Zdroj: sbor.webzdarma.cz

2

0   0

album


1. kniha se sbírkou známek, fotografií atd.; 2. výbor obrazù, básní, hudebních skladeb vydaný ve formì knihy nebo sešitu
Zdroj: islo.cz

3

0   0

album


Album je pojem, označující původně obdobu dnešní veřejné vývěsky, dnes nosič nějaké sbírky či souboru podobných objektů. Může to být: Album (Mig 21) – hudební album skupiny Mig 21 vydané roku 2014 Alb [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova album
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< akordeon allemande >>