Význam americká aukce
Co znamená slovo americká aukce? Zde naleznete 2 významů slova americká aukce. Můžete také přidat význam slova americká aukce sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

americká aukce


Forma aukce, kdy účastníci aukce podávají své cenové nabídky a po skončení časového limitu manažer aukce stanoví na základě vyhodnocení podaných nabídek jedinou cenu, za kterou je předmět aukce (napří [..]
Zdroj: nextfinance.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

americká aukce


Forma aukce, kdy úèastníci aukce podávají své cenové nabídky a po skonèení èasového limitu mana¾er aukce stanoví na základì vyhodnocení podaných nabídek jedinou cenu, za kterou je pøedmìt aukce (napøí [..]
Zdroj: cechmal.cz
<< alokace aktiv Americké depozitní certifikáty >>