Význam anabáze
Co znamená slovo anabáze? Zde naleznete 5 významů slova anabáze. Můžete také přidat význam slova anabáze sami

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

anabáze


dlouhá, strastiplná cesta | * {{Citace elektronického periodika
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

anabáze


V antické literatuøe složitá, obtížná a únavná cesta. V èeských podmínkách se užívá pøedevším jako "sibiøská anabáze" oznaèující cestu èeskoslovenských legionáøù, vracejících se z  [..]
Zdroj: marxismus.cz

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

anabáze


Anabáze či anabasis může označovat: anabáze – složitá cesta spojená s bojem a překonáváním překážek, nástrah a obtíží historie sibiřská anabáze literatura Anabasis – literární dílo Xenofona o expedici [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anabáze


Anabasis (starořecky Ἀνάβασις – pochod vzhůru, t.j. od pobřeží) je nejznámější dílo starořeckého vojáka a spisovatele Xenofóna. Popisuje výpravu řeckých žoldnéřů ve službách Kýra Mladšího do Malé Asie [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

5

0 Thumbs up   3 Thumbs down

anabáze


strastiplný návrat øeckého vojska do vlasti; komplikované putování, vyjednávání
Zdroj: islo.cz

<< infinitiv depo >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam