Význam anafora
Co znamená slovo anafora? Zde naleznete 4 významů slova anafora. Můžete také přidat význam slova anafora sami

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

anafora


Možná hledáte anafora (eucharistická modlitba v křesťanské liturgii). Anafora (řecky znovuuvedení) je slovní figura, opakování shodného slova nebo skupiny slov na začátku za sebou jdoucích veršů nebo [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

2

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anafora


opakování stejných slov na poèátku veršù nebo slok
Zdroj: islo.cz

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anafora


(ø. anaforá, pozdvižení) Pozdvihovaná obì, nebo prostì: obì, obìtina. Nìkdy se pojem anafora používá pro prosforu, z níž byl vyòat tzv. "Beránek" - èást chleba urèená k promìnì na Tìlo Kri [..]
Zdroj: orthodoxia.cz

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anafora


Možná hledáte anafora (eucharistická modlitba v křesťanské liturgii). Anafora (řecky znovuuvedení) je slovní figura, opakování shodného slova nebo skupiny slov na začátku za sebou jdoucích veršů nebo [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org
<< anabolikum analfabet >>