Význam analgetikum
Co znamená slovo analgetikum? Zde naleznete 9 významů slova analgetikum. Můžete také přidat význam slova analgetikum sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

analgetikum


lék zmírňující bolest
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

analgetikum


Látka snižující bolest. Mùže, ale nemusí mít psychoaktivní vlastnosti. V popøedí pozornosti z hlediska potenciálu pro zneužívání a vznik závislosti jsou zejména analgetické úèinky opiátù a opioidù. Léèiva tohoto typu jsou kontraindikována u uživatelù drog a závislých. Pro znaèné riziko se omezuje jejich medicínské používání u jakýchkoliv pacientù a [..]
Zdroj: drogy-info.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

analgetikum


Látka snižující bolest. Mùže, ale nemusí mít psychoaktivní vlastnosti. V popøedí pozornosti z hlediska potenciálu pro zneužívání a vznik závislosti jsou zejména analgetické úèinky opiátù a opioidù. Léèiva  tohoto typu jsou kontraindikována u uživatelù drog a závislých. Pro znaèné riziko se omezuje  jejich  medicínské používání  u jakýchko [..]
Zdroj: kverek.webpark.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

analgetikum


léky zmírňující bolesti
Zdroj: botanicka.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

analgetikum


látka snižující vnímání bolesti, ale neodstraòující její pøíèinu; nepotlaèuje bdìlost nemocného
Zdroj: islo.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

analgetikum


Analgetikum - léčivo obsahující látku, která tlumí bolest. Mnohá analgetika působí i proti horečce a zánětům. Působí na různá místa nervových drah, které vedou bolestivé podněty do centrálního nervové [..]
Zdroj: cool-look.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

analgetikum


Analgetikum - zdrav. akýkoľvek liek alebo látka, ktoré sa používajú na zmiernenie telesnej bolesti.
Zdroj: bonumeng.eu

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

analgetikum


liek tlmiaci boles, neodstraòuje však jej príèinu
Zdroj: lekari.sk

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

analgetikum


Jako analgetikum se označuje jakákoli látka z rozmanité skupiny léčiv používaných k úlevě od bolesti a k dosažení analgesie (tj. stav bez bolesti). Pojmenování je odvozeno od řeckého an- (bez, beze) a [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< altruista anatomie >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam