Význam apertura
Co znamená slovo apertura? Zde naleznete 7 významů slova apertura. Můžete také přidat význam slova apertura sami

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

apertura


otvor
Zdroj: zbynekmlcoch.cz

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

apertura


otvor, kterým nesoustředěné sluneční záření vstupuje do zařízení, např. zasklením do kolektoru nebo oknem do místnosti
Zdroj: stavebnikomunita.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

apertura


je okníčko v číselníku hodiniek, kde môžeme vidieť
Zdroj: preferencie.sk

4

1 Thumbs up   1 Thumbs down

apertura


– vstupní otvor (clona) objektivu.
Zdroj: aldebaran.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

apertura


okienko v číselníku hodiniek (väčšinou napravo dole), kde je zobrazený aktuálny dátum.
Zdroj: watchesandwatchwinders.eu

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

apertura


1. otvor, otevøení; 2. velikost otvoru optické soustavy; 3. otevøené místo v tìle, vchod, východ
Zdroj: islo.cz

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

apertura


otvor, kterým nesoustøedìné sluneèní záøení vstupuje do zaøízení, napø. zasklením do kolektoru nebo oknem do místnosti
Zdroj: oze.tzb-info.cz

<< angina apex >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam