Význam apex
Co znamená slovo apex? Zde naleznete 6 významů slova apex. Můžete také přidat význam slova apex sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

apex


hrot, vrchol
Zdroj: zbynekmlcoch.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

apex


planeta, která je vrcholem planetární konfigurace - druhé planety se k ní vztahují
Zdroj: astrologie.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

apex


1. koneèek, vrchol nìkterých orgánù; 2. bod na obloze, ke kterému smìøuje v daném okamžiku kosmické tìleso
Zdroj: islo.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

apex


koncová èást
Zdroj: www1.osu.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

apex


– bod, k nìmuž Zemì smìøuje v daném okamžiku pøi obìhu kolem Slunce.
Zdroj: aldebaran.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

apex


– Atacama Pathfinder EXperiment, dvanáctimetrový radioteleskop ESO umístìný v Chile v Atacamské poušti ve výšce 5 080 metrù nad moøem. Do provozu byl uveden v roce 2007, stal [..]
Zdroj: aldebaran.cz

<< apertura areola >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam