Význam archetyp
Co znamená slovo archetyp? Zde naleznete 7 významů slova archetyp. Můžete také přidat význam slova archetyp sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

archetyp


řec., původní a dokonalý vzor jednání, prototyp, který člověk svým jednáním napodobuje.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

archetyp


1. pøedpokládané vrozené psychické struktury. Srovnej instinkt. Viz též atavismus, evoluèní psychologie, lidová psychologie, lidová sociologie, kognitivní archeologie, mentální logika, paleopsychologi [..]
Zdroj: fim.uhk.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

archetyp


pravzor, pùvodní typ; výchovou i kulturou pøedávaný a pøejímaný vzor
Zdroj: islo.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

archetyp


("archetype", "principal type"): v morfologii 19. století ideální, reálná èi naopak zcela abstraktní forma, která byla jakýmsi modelem, podle nìho¾ byla rozeznávána stavba tìlesné konstrukce té které [..]
Zdroj: mprinstitute.org

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

archetyp


Termín psychoanalýzy C. G. Junga. Označuje kolektívnu predstavu, alebo komplex zážitkov, ktoré sa dlhodobo udržujú v kolektívnom nevedomí. Je vzorom pre inštinktívne správanie a presadzuje sa cez umel [..]
Zdroj: estetickyslovnik.sk

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

archetyp


C. G. Jung: „Pojem archetypu … je odvozen z mnohokrát opakovaného pozorování, že napøíklad mýty a pohádky svìtové literatury obsahují urèité motivy, které jsou zpracovávány stále znovu a všude. S tými [..]
Zdroj: jung.sneznik.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

archetyp


Archetyp (z řec. arche-typos, první vzor, ražba) znamená pravzor, tradicí posvěcenou a typickou postavu, představu, příběh. Ve starověké filosofii (Corpus hermeticum, Dionýsios Areopagita) je to pravz [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< arché aristokracie >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam