Význam asi
Co znamená slovo asi? Zde naleznete 8 významů slova asi. Můžete také přidat význam slova asi sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

asi


tak
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

asi


Ásí (arabsky العاصي‎‎ [Nahr al-Ásí], turecky Asi Nehri, v antickém období řecky Orontes) je řeka v Libanonu, Sýrii a Turecku. Je dlouhá 571 km. Povodí má rozlohu 22 300 km².
Zdroj: cs.wikipedia.org

3

1 Thumbs up   2 Thumbs down

asi


''vyjadřuje menší míru jistoty'' | * | ''vyjadřuje menší míru přesnosti'' | * | možná, snad, pravděpodobně | přibližně, zhruba, as
Zdroj: cs.wiktionary.org

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

asi


Addiction Severity Index (index závažnosti toxikomanie) – mezinárodnì používaný nástroj komplexního zhodnocení drogovì závislého klienta pøi vstupu do léèby, v podstatì souborný anamnestický dotazník èi schéma strukturovaného rozhovoru. Jednotlivé oddíly ASI popisují a hodnotí závažnost problémù pacienta/klienta v tìchto oblastech: zdravotní stav, [..]
Zdroj: drogy-info.cz

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

asi


Addiction Severity Index  (index závažnosti toxikomanie) – mezinárodnì používaný nástroj komplexního zhodnocení drogovì závislého klienta pøi vstupu do léèby, v podstatì souborný anamnestický dotazník èi schéma strukturovaného rozhovoru. Jednotlivé oddíly ASI  popisují a hodnotí závažnost problémù pacienta/klienta v tìchto oblastech: zdra [..]
Zdroj: kverek.webpark.cz

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

asi


– Agenzia Spaziale Italiana, Italská kosmická agentura. Byla založena v roce 1988, hlavním cílem je koordinování aktivit Itálie ve vesmíru. Agentura má zástupce v radì Evropské ko [..]
Zdroj: aldebaran.cz

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

asi


Asi nebo ASI může znamenat: zkratka ASI Italská kosmická agentura (italsky Agenzia Spaziale Italiana) Archaeological Survey of India–vládní organizace zabývající se ochranou památek Indii artificial s [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

asi


Italská kosmická agentura (italsky: Agenzia Spaziale Italiana; ASI) je národní kosmickou agenturou Itálie. Byla založena v roce 1988, aby podporovala, koordinovala a řídila vesmírné aktivity Itálie. S [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< nejdále tady >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam