Význam aspirace
Co znamená slovo aspirace? Zde naleznete 5 významů slova aspirace. Můžete také přidat význam slova aspirace sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aspirace


(lat., vydechnutí, snaha), ucházení se o něco, snaha, výhled a nárok na dosažení nějakého cíle, zejm. společenského postavení.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aspirace


snaha, usilování, touha; vdechnutí tuhých látek do plic nebo prùdušnice;vyslovení s pøídechem
Zdroj: islo.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aspirace


úsilí, touha po nìèem, nároky jedince èi skupiny na dosažení urèitých cílù, vdechnutí
Zdroj: help24.cz (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aspirace


Aspirace (z lat. aspiratio, vdechnutí, vydechnutí, foukání) může znamenat: V běžné řeči: nárok a naděje na nějaké postavení, titul, poctu; odtud: V managementu: Vyjádření vztahu k cíli skrze hodnocení [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aspirace


Přídech neboli aspirace je způsob obměny výslovnosti souhlásek. Vzniká v hlasivkách v některých jazycích při výslovnosti konstriktiv. Při přepisu výslovnosti se v mezinárodní fonetické abecedě označuj [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< asociace asymptota >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam