Význam astrometrie
Co znamená slovo astrometrie? Zde naleznete 4 významů slova astrometrie. Můžete také přidat význam slova astrometrie sami

1

0   0

astrometrie


obor astronomie zabývající se urèováním poloh kosmických objektù na svìtové sféøe, pozièní astronomie
Zdroj: islo.cz

2

0   0

astrometrie


– mìøení poloh a pohybù objektù, zejména hvìzd. Urèují se dvì úhlové souøadnice na nebeské sféøe a z dlouhodobých mìøení paralaxa hvìzdy a z ní její vz [..]
Zdroj: aldebaran.cz

3

0   0

astrometrie


Astrometrie je odvětví astronomie, které se zabývá přesnými měřeními a vysvětlováním pozice a pohybů hvězd a ostatních nebeských těles. Kvůli omezené přesnosti přístrojů se až [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

0   0

astrometrie


Astrometrie je odvětví astronomie, které se zabývá přesnými měřeními a vysvětlováním pozice a pohybů hvězd a ostatních nebeských těles. Kvůli omezené přesnosti přístrojů se až [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova astrometrie
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< astrokartografie ateliér >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam