Význam aura
Co znamená slovo aura? Zde naleznete 10 významů slova aura. Můžete také přidat význam slova aura sami

1

1   1

aura


Aura je podle parapsychologie, alternativní medicíny, teologie a okultních věd energetické pole okolo živých organismů. Tedy nejenom lidí, ale i zvířat a rostlin. Lidé zabývající se aurou popisují bar [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

2

1   1

aura


Aura je studiové album amerického jazzového trumpetisty Milese Davise, nahrané mezi 31. lednem a 4. únorem 1985 ve studiu Easy Sound Studio v dánské Kodani pro vydavatelství Columbia Records. V době n [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

3

1   1

aura


Aura může být: osobní energetické pole aura (příznak) – příznak blížící se migrény u některých pacientů v hudbě Aura (album, Miles Davis) − album trumpetisty Milese Davise z roku 1989 Aura (album, Asi [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

0   1

aura


''3. osoba singuláru futura slovesa avoir'' | vánek | dech | vzduch | přízeň | ''nominativ plurálu substantiva aurum'' | ''akuzativ plurálu substantiva aurum'' | ''vokativ plurálu substantiva [..]
Zdroj: cs.wiktionary.org

5

1   2

aura


Latinsky „světlo". Soubor světla jemnohmotných těl člověka, které obklopuje fyzické tělo. Viditelnost aury je ne vždy dána fyziologickými možnostmi lidského oka, proto ji většina lidí za normálních okolností nevidí. Každý člověk má individuální neopakovatelnou auru. Pokud se více lidí dívá na auru jednoho jedince, každý ji vidí jinak. Hypotetické p [..]
Zdroj: enioshop.cz

6

0   1

aura


Podle parapsychologie a jiných pavìd okem viditelné energetické pole okolo živých organismù. Je prý odrazem našich myšlenek, emocí, zpùsobu života, chorob apod.Vìdeckými pozorováními byly zjištìn [..]
Zdroj: marxismus.cz

7

0   1

aura


1. lék. stav pøed epileptickým záchvatem (zrakové, èichové, sluchové halucinace, záškuby svalstva); 2. bioenergie vyzaøovaná kolem tìla; svatozáø, aureola
Zdroj: islo.cz

8

0   1

aura


Termín estetiky W. Benjamina. Označuje originalitu a autentickosť umeleckého diela, ktorú dielo malo v dobe pred objavením mechanickej   reprodukcie. Mechanická reprodukcia diela v nezmenenej kvalite [..]
Zdroj: estetickyslovnik.sk

9

0   1

aura


Aura - zdrav. zrakové, kožné alebo iné vnemy, ktoré predchádzajú epileptickému alebo migrenóznemu záchvatu.
Zdroj: bonumeng.eu

10

0   2

aura


Aura může být: osobní energetické pole aura (příznak) – příznak blížící se migrény u některých pacientů v hudbě Aura (album, Miles Davis) − album trumpetisty Milese Davise z roku 1989 Aura (album, Asi [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova aura
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< lívanec aurora >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam