Význam backup
Co znamená slovo backup? Zde naleznete 8 významů slova backup. Můžete také přidat význam slova backup sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

backup


kopie programu nebo dat pořizovaná za účelem archivním nebo bezpečnostním
Zdroj: coznamena.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

backup


Obecné označení pro zálohu. Může se jednat o záložní kopie (backup copy), zálohu celého disku nebo například o zálohu operačního systému.
Zdroj: svethardware.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

backup


Zálohovanie.
Zdroj: tvorbastranky.sk

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

backup


viz Záloha Banner – obrázková reklama Reklama na internetu má vìt¹inou formu obrázku (formát gif, png, èi jpg), nebo zpracována v technologii FLASH. Banner mívá velikost 468x60 pixelù (i kdy¾ po [..]
Zdroj: abowe.brbla.net

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

backup


záloha, zálohování. Dùležitá data jsou zkopírována na záložní médium.
Zdroj: it-slovnik.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

backup


kopie programu nebo dat pořizovaná za účelem archivním nebo bezpečnostním
Zdroj: online-slovnik.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

backup


Backup označuje zálohu dat. Tato záloha je mnohdy poslední pojistkou, která zabrání nenávratné ztrátě dat. Pro zajištění maximální bezpečnosti je nutné provádět backup (zálohu) pravidelně a co možná n [..]
Zdroj: best-hosting.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

backup


kopie dat na alternativní média, která by mìly být fyzicky oddìlena od zdroje dat
Zdroj: horalek.org (offline)

<< backdoor bača >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam