Význam bakterie
Co znamená slovo bakterie? Zde naleznete 15 významů slova bakterie. Můžete také přidat význam slova bakterie sami

1

1   0

bakterie


Jednobunìèné mikroorganizmy, které se množí dìlením. Bakterie zpùsobují èetná onemocnìní. Na rozdíl od virù schopných pøežívat pouze jako paraziti v živých hostitelských buòká [..]
Zdroj: labo.cz

2

1   0

bakterie


kmen nejjednoduších jednobunìèných mikroorganizmù, majících jadernou hmotu rozptýlenou po celé buòce
Zdroj: slovnik-cizich-slov-on-line.cz

3

1   0

bakterie


Mikroorganizmy, často spojované s různými infekcemi. Ne všechny je však způsobují, některé jsou pro člověka zcela neškodné, jiné lidskému tělu dokonce prospěšné.
Zdroj: imodiumplus.cz

4

1   1

bakterie


kmen nejjednoduších jednobuněčných mikroorganizmů, majících jadernou hmotu rozptýlenou po celé buňce
Zdroj: coznamena.cz

5

0   0

bakterie


– bakterie je jednobunìèný organismus. Buòka bakterii je primitivnìjší než buòka rostlin a živoèichù. Na rozdíl od viru obsahuje i tzv. bunìèné organely, které jí umožòují v [..]
Zdroj: 004.cz

6

0   0

bakterie


Jednobunìèný mikroorganizmus, primitivnìjší stavby než mají buòky rostlin a živoèichù. Nazdíl od viru obsahuje bakterie kromì dìdièné informace (DNA) i organely, které ji umožòují [..]
Zdroj: savci.upol.cz

7

0   0

bakterie


kmen nejjednoduších jednobunìèných mikroorganizmù, majících jadernou hmotu rozptýlenou po celé buòce
Zdroj: islo.cz

8

0   0

bakterie


– po virech nejjednodušší jednobunìèné organismy o velikosti bunìk +-10 ?m vytváøející kolonie, nemají vytvoøené pravé bunìèné jádro, bunìèná hmota je rozptýlena, množí se d [..]
Zdroj: usbf.cz

9

0   0

bakterie


1. mikroskopické prokaryotní jednobuněčné organismy, které nemají jádro v obvyklém cytologicko-morfologickém významu. Bakteriální buňka se skládá z buněčné stěny, pod kterou je ulo [..]
Zdroj: agromanual.cz

10

0   0

bakterie


Mikroskopický organismus. Některé druhy žijí zcela neškodně v těle a dokonce jsou nezbytné pro důležité procesy, jako je trávení, zatímco jiné mohou způsobovat celou řadu nemocí, od [..]
Zdroj: abecedazdravi.cz

11

0   0

bakterie


kmen nejjednoduších jednobuněčných mikroorganizmů, majících jadernou hmotu rozptýlenou po celé buňce
Zdroj: w-system.cz

12

0   0

bakterie


jednobuněčný organismus, který kromě DNA obsahuje i organely, které mu umožňují život a množení. Bakterie mohou našemu organismu škodit i prospívat. Na pleti se nachází přes 800 typ [..]
Zdroj: krasa.cz

13

0   0

bakterie


Bakterie (Bacteria, dříve též Bacteriophyta či Schizomycetes), nebo také eubakterie , je doména jednobuněčných prokaryotických organismů. Mívají kokovitý či tyčinkovitý tvar a zpravi [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

14

0   0

bakterie


Hlavní článek: Bakterie
Teoretické články o bakteriích jsou v kategorii bakteriologie
Kategorie:BakteriologieKategorie:Prokaryota
Zdroj: cs.wikipedia.org

15

0   1

bakterie


drobný jednobuněčný organismus | * | poltivka, bacil | bakterie
Zdroj: cs.wiktionary.org

Přidat význam slova bakterie
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< chorda distinkce >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam