Význam balada
Co znamená slovo balada? Zde naleznete 5 významů slova balada. Můžete také přidat význam slova balada sami

1

3   1

balada


Balada je lyricko-epický veršovaný útvar mnohdy s ponurým, strašidelným dějem a většinou nešťastným, někdy až tragickým koncem. Námětem je v mnoha případech provinění člověka, [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

2

1   0

balada


Skladba vážného, èasto až pochmurného epického obsahu, která formovì vìtšinou tìží z písòové* formy. Kolébkou balady je Nìmecko, jejími nejvìtšími mistry nìmeètí skladatelé [..]
Zdroj: sbor.webzdarma.cz

3

1   0

balada


Umìlecký lyricko-epický tvar s ponurým dìjem a tragickým koncem. Pùvodnì lidová tvorba konfrontující èlovìka s nadpøirozenými silami, pozdìji se vznikem kapitalismu tvorba um [..]
Zdroj: marxismus.cz

4

1   0

balada


lidová nebo umìlá píseò nebo báseò vážného až tragického obsahu
Zdroj: islo.cz

5

1   0

balada


 Epicko-lyrická básnická skladba svìtského charakteru.    
Zdroj: pianovka.cz

Přidat význam slova balada
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< atonalita balet >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam