Význam baroko
Co znamená slovo baroko? Zde naleznete 8 významů slova baroko. Můžete také přidat význam slova baroko sami

1

2   0

baroko


evropský umělecký sloh od konce 16. do poloviny 18. století vyznačující se okázalostí, mohutností a prostorovou členitostí | * | barok
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

1   1

baroko


umìlecký sloh 17. a 18. století
Zdroj: islo.cz

3

0   1

baroko


V hudbì je to pøibližnì 150 let bouølivého hudebního vývoje mezi hudební renesancí* a klasicismem*, v nìmž se uskuteèòuje pøemìna stylu polyfonního* v homofonní*. Kolébkou hudebníh [..]
Zdroj: sbor.webzdarma.cz

4

0   1

baroko


Umìlecký sloh období krize feudalismu a protireformace. Je charakteristický pøehnanou nabubøelostí, bombastièností ve využívání prostoru i zdobnosti. Umìní se v nìm stá [..]
Zdroj: marxismus.cz

5

0   1

baroko


Pojem oznaèuje kulturní období pøibližnì mezi lety 1600 - 1750.
Zdroj: apsida.cz

6

0   1

baroko


Baroko či barok je umělecko-kulturní směr, který vládl v Evropě v 17. a 18. století. Vznikl v Itálii a rozšířil se po celé Evropě a v jejích koloniích. Charakteristickými znaky baroka [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

7

0   1

baroko


Období hudebního baroka je obvykle kladeno mezi roky 1600 a 1750. Jedná se samozřejmě pouze o orientační vymezení. Termín baroko, přejatý z dějin umění, je odvozen z portugalského a fra [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

0   1

baroko


Baroko či barok je umělecko-kulturní směr, který vládl v Evropě v 17. a 18. století. Vznikl v Itálii a rozšířil se po celé Evropě a v jejích koloniích. Charakteristickými znaky baroka [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova baroko
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< kripl numerus >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam