Význam bastard
Co znamená slovo bastard? Zde naleznete 7 významů slova bastard. Můžete také přidat význam slova bastard sami

1

2   0

bastard


nemanželské dítě | kříženec, míšenec | ''vulgární nadávka''
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

1   0

bastard


1. køíženec, míšenec; 2. neèistokrevný jedinec; 3. nemanželské dítì
Zdroj: islo.cz

3

0   0

bastard


V kontextu živoèichù je takto oznaèován køíženec, míšenec. U èlovìka se užívá jako hanlivé oznaèení nemanželského dítìte.
Zdroj: savci.upol.cz

4

0   0

bastard


podstatné jméno bastard označuje nemanželského potomka, zvaného též tradičně jako levoboček. Slovem bastard se tedy rozumí dítě, které se narodilo nesezdanému páru.

Slovo bastard pochází z francouzštiny, když označuje potomka počatého ve stodole (tj. mimo tradiční manželské lože). Často se s ním lze setkat ve středověkých pramenech, kdy bylo užíváno jako citově nezabarvené, tj. pouze vystihovalo skutečnost, že se dítě narodilo mimo manželský svazek, neboť taková skutečnost způsobovala, že potomek byl považován za nelegitimního, tj. např. mimo jiné ztrácel nárok na dědictví apod.

Postupem času se citové zabarvení slova proměnilo, když v současné době je používáno jako urážka, resp. hanlivé označení bez ohledu na skutečný původ urážené osoby.
Honzi - 4. prosince 2018

5

0   0

bastard


Levoboček (řidčeji a hanlivě bastard, vulgárně panchart, dříve též sebranec) je označení pro nemanželského potomka. Nemanželští synové panovníků byli označováni jako nelegitimní [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

6

0   0

bastard


Dlouhý meč je typ meče, který se používal v Evropě od 14. století (nálezy datované 1350). Původní název používaný ve střední Evropě (v německy mluvících zemích) je Langschwert ( [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

7

0   0

bastard


Bastard může označovat: bastard – levoboček Bastard (meč) – dlouhý meč BOFH – Bastard Operator From Hell, postava z fiktivní série Bastard (film) Vilém I. Dobyvatel – zvaný též Vi [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova bastard
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< val Perun >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam