Význam biom
Co znamená slovo biom? Zde naleznete 8 významů slova biom. Můžete také přidat význam slova biom sami

1

3   1

biom


biom
např ( tropický deštný les ) je rozmístěn na nějakých místech v Evropě. Tato místa mají společný ekosystém ( stejný rostliny,zvířata ,okolí) tomu se říká ekosystém
Naty - 7. ledna 2016

2

2   2

biom


spoleèenství rostlin a živoèichù urèité rozsáhlé geografické oblasti spolu s prostøedím a makroklimatem
Zdroj: islo.cz

3

2   2

biom


soubor pudobných ekosystémů (poušť, tropické deštné lesy…)
Zdroj: skolavpohode.cz

4

1   2

biom


soubor rostlinných a živočišných společenstev, typických pro konkrétní geografickou oblast{{Citace monografie | *
Zdroj: cs.wiktionary.org

5

2   3

biom


Skupina ekosystémů mající podobné charakteristiky (skladba organismů, koloběh hmoty a energie, vzhled); termín nejvýše postavený v hierarchické klasifikaci prostorové skladby živého sv [..]
Zdroj: vitejtenazemi.cz

6

1   2

biom


Biom představuje dílčí oblast biosféry, charakterizovanou určitým typem biotických a abiotických podmínek (tj. klimatickými a hydrologickými faktory a půdními a geologickými poměry, kt [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

7

1   2

biom


Biom představuje dílčí oblast biosféry, charakterizovanou určitým typem biotických a abiotických podmínek (tj. klimatickými a hydrologickými faktory a půdními a geologickými poměry, kt [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

1   2

biom


biom
např ( tropický deštný les ) je rozmístěn na nějakých místech v Evropě. Tato místa mají společný ekosystém ( stejný rostliny,zvířata ,okolí) tomu se říká biom.
Naty - 7. ledna 2016

Přidat význam slova biom
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< ole džber >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam