Význam biom
Co znamená slovo biom? Zde naleznete 9 významů slova biom. Můžete také přidat význam slova biom sami

1

4 Thumbs up   3 Thumbs down

biom


biom
např ( tropický deštný les ) je rozmístěn na nějakých místech v Evropě. Tato místa mají společný ekosystém ( stejný rostliny,zvířata ,okolí) tomu se říká ekosystém
Naty - 7. ledna 2016

2

2 Thumbs up   2 Thumbs down

biom


soubor rostlinných a živočišných společenstev, typických pro konkrétní geografickou oblast{{Citace monografie | *
Zdroj: cs.wiktionary.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

biom


fyziognomicky výrazný sbúor geobiocenóz väèšieho zemepisného celku s viacmenej jednotnou makroklímou.
Zdroj: gep.szm.com

4

2 Thumbs up   3 Thumbs down

biom


soubor pudobných ekosystémů (poušť, tropické deštné lesy…)
Zdroj: skolavpohode.cz

5

2 Thumbs up   4 Thumbs down

biom


spoleèenství rostlin a živoèichù urèité rozsáhlé geografické oblasti spolu s prostøedím a makroklimatem
Zdroj: islo.cz

6

2 Thumbs up   4 Thumbs down

biom


Skupina ekosystémů mající podobné charakteristiky (skladba organismů, koloběh hmoty a energie, vzhled); termín nejvýše postavený v hierarchické klasifikaci prostorové skladby živého světa na zemském p [..]
Zdroj: vitejtenazemi.cz

7

1 Thumbs up   3 Thumbs down

biom


Biom představuje dílčí oblast biosféry, charakterizovanou určitým typem biotických a abiotických podmínek (tj. klimatickými a hydrologickými faktory a půdními a geologickými poměry, které dávají vznik [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

1 Thumbs up   3 Thumbs down

biom


Biom představuje dílčí oblast biosféry, charakterizovanou určitým typem biotických a abiotických podmínek (tj. klimatickými a hydrologickými faktory a půdními a geologickými poměry, které dávají vznik [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

9

1 Thumbs up   3 Thumbs down

biom


biom
např ( tropický deštný les ) je rozmístěn na nějakých místech v Evropě. Tato místa mají společný ekosystém ( stejný rostliny,zvířata ,okolí) tomu se říká biom.
Naty - 7. ledna 2016

<< ole džber >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam