Význam bosáž
Co znamená slovo bosáž? Zde naleznete 3 významů slova bosáž. Můžete také přidat význam slova bosហsami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bosáž


zdivo s plasticky zdùraznìnými èely jednotlivých kvádrù nebo jejich napodobenina v omítce
Zdroj: hrady-zriceniny.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bosáž


zdivo s plasticky zdùraznìnými èelnými plochami kvádrù
Zdroj: islo.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bosáž


Plastické kvádrové zdivo s opracovaným (tvarovaným) povrchem. Napodobením v maltovém štuku vzniká nepravá bosáž, rytím (proškrabáváním) v dvouvrstevné omítce sgrafitová bosហrozlièného geometrického øešení (nejbìžnìjší jsou tzv. psaníèka a rùznorodý diamantový øez).
Zdroj: stavebni-provoz.moxo.cz

<< bateriová vìž bradlo >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam