Význam brzda
Co znamená slovo brzda? Zde naleznete 4 významů slova brzda. Můžete také přidat význam slova brzda sami

1

2   0

brzda


chleba
Zdroj: hantec.cz

2

0   0

brzda


zařízení sloužící k zpomalení | * BAAR, Jindřich Šimon. Jan Cimbura | pomalý člověk, člověk zpomalující nějakou činnost | *
Zdroj: cs.wiktionary.org

3

0   0

brzda


zaøízení, sloužící ke zpomalení a pøípadnì zastavení vozidla. Vlak je obvykle brzdìn samoèinnì (tj. pøi roztržení zabrzdí automaticky). Nejbìžnìjší je brzda tlaková (vzduchová [..]
Zdroj: trainsweb.wz.cz

4

0   0

brzda


Brzda je technické zařízení sloužící k zastavení nebo zpomalení pohybujícího se předmětu nebo pro jeho udržení v klidu. Kinetická energie je při brzdění zpravidla přeměňována v [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova brzda
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< bicykl soud >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam