Význam byte
Co znamená slovo byte? Zde naleznete 14 významů slova byte. Můžete také přidat význam slova byte sami

1

1   0

byte


Bajt (označení velkým písmenem "B") - skupina osmi bitů, která tvoří nejmenší adresovatelnou paměťovou jednotku u běžného PC (jinými slovy, 1 Byte je nejmenší objem dat, se kterým dokáže běž [..]
Zdroj: svethardware.cz

2

0   0

byte


Èíslo tvoøené osmi bity. Má rozsah 2^8, tj. 256 hodnot (0 - 255).
Zdroj: labo.cz

3

0   0

byte


Jeden byte (B) je množství informace odpovídající nejmenší adresovatelné části paměti. Téměř všechny současné počítačové architektury používají byte o velikosti 8 bitů, v minulosti se bylo možné [..]
Zdroj: abclinuxu.cz

4

0   0

byte


Jednotka informace složená z osmi bitů, sloužící v určitých kódech k zobrazení znaků a číslic. Označuje se zkratkou B.
Zdroj: historiepocitacu.cz

5

0   0

byte


slabika, 1 Byte = 8 bitù, rozsah jednoho bytu je 28, tedy napøíklad od 0 do 255.
Zdroj: it-slovnik.cz

6

0   0

byte


– bajt, jednotka informace, která oznaèuje osm bitù, tj. osmiciferné binární èíslo. Takové množství informace mùže reprezentovat napøíklad celé èíslo od 0 do 255 nebo jeden znak abecedy. Jeden b [..]
Zdroj: aldebaran.cz

7

0   0

byte


slabika (osem bitov)
Zdroj: klasici.sk

8

0   0

byte


Binary Element String
Zdroj: gamo.sk

9

0   0

byte


jednotka o veľkosti osem bitov, kombinačne tak vzniká 256 možností usporiadania 0 a 1 v rozsahu od 0 po 255.
Zdroj: stopline.sk

10

0   0

byte


jednotka, která popisuje velikost datového souboru, množství prostoru na disku nebo dalším pamìovém médiu, nebo množství dat poslaných po síti. 1 byte (bajt) je složen z 8 bit (bitù) z dat
Zdroj: horalek.org

11

0   0

byte


Jednotka digitální informace skládající se z osmi bitů. Základní jednotka velikosti paměti.
Zdroj: 2n.cz

12

0   0

byte


A set of bits that represents a single character. There are eight bits in a byte.
Zdroj: old.zyxel.cz

13

0   0

byte


Bajt, původním, anglickým zápisem byte, zřídka také slabika, je jednotka množství dat v informatice. Označuje většinou osm bitů, tzn. osmiciferné binární číslo. Takové množství informace může reprezen [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

14

0   1

byte


''(v informatice)'' jednotka informace představující jednu položku, např. jeden znak; skládá se ze skupiny obvykle osmi bitů | ''vokativ singuláru slova byt'' | bajt
Zdroj: cs.wiktionary.org

Přidat význam slova byte
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< akvisice ciróza >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam