Význam církev
Co znamená slovo církev? Zde naleznete 7 významů slova církev. Můžete také přidat význam slova církev sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

církev


souhrn všech křesťanů | místní křesťanské společenství; sbor, obec, farnost | křesťanská náboženská společnost | * | * | náboženská společnost mimo křesťanství, která se sama nazývá církví, obvy [..]
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

církev


Náboženská organizace, oznaèení pro rùzné køesanské konfese, napø. katolická, anglikánská, pravoslavná aj.; zahrnuje jak instituci tak celé spoleèenství vìøících. Dominantní církev bývá ve své zemi v [..]
Zdroj: marxismus.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

církev


'ēkelesia
Zdroj: dominicweb.eu

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

církev


organizovaná skupina vìøících k urèitému vyznání cirkulace atmosféry
Zdroj: geografie.unas.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

církev


Církev (řecky κυριακή ἐκκλησία shromáždění Pánovo [z κύριος Pán – tj. Ježíš Kristus a ἐκκαλεὶν svolávat], latinsky ecclesia shromáždění, hebrejsky קהל qahal slavnostní shromáždění Božího lidu, do češt [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

církev


Církev (řecky κυριακή ἐκκλησία shromáždění Pánovo [z κύριος Pán – tj. Ježíš Kristus a ἐκκαλεὶν svolávat], latinsky ecclesia shromáždění, hebrejsky קהל qahal slavnostní shromáždění Božího lidu, do češt [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

církev


Církev (řecky κυριακή ἐκκλησία shromáždění Pánovo [z κύριος Pán – tj. Ježíš Kristus a ἐκκαλεὶν svolávat], latinsky ecclesia shromáždění, hebrejsky קהל qahal slavnostní shromáždění Božího lidu, do češt [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< cirhóza civilizace >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam