Význam case
Co znamená slovo case? Zde naleznete 8 významů slova case. Můžete také přidat význam slova case sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

case


případ | varianta, možnost | (''mluvnický'') pád | pouzdro, kufřík
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

case


Computer Aided Software Engineering - softwarové øešení pro podporu návrhu software (obvykle umožòuje definovat procesy na "vyšší" úrovni - tzv. metadata, vlastní kód se pak vygeneruje automaticky) [..]
Zdroj: labo.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

case


Počítačová skříň - fyzický obal běžného osobního PC
Zdroj: svethardware.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

case


Je to software poskytující vývojové prostředí pro programátorské týmy. Systémy CASE nabízí nástroje pro zjednodušení vývojového procesu software.
Zdroj: efinancovani.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

case


Je to software poskytující vývojové prostředí pro programátorské týmy. Systémy CASE nabízí nástroje pro zjednodušení vývojového procesu software.  
Zdroj: financovani-it.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

case


anglicky "skøíò" - èasté oznaèení pro skøíò, v níž se nacházejí vnitønosti poèítaèe, oznaèuje zkrátka tu plechovou bednu :) - anglicky "pøípad" - v mnoha programovacích jazycích oznaèuje jednotlivé mo [..]
Zdroj: it-slovnik.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

case


skriòa (poèítaèa), puzdro (na mobil a pod.), veµkos" písma case sensitive
Zdroj: klasici.sk

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

case


CASE (z anglického Computer-aided software engineering, počítačem podporované softwarové inženýrství) je použití softwaru pří vývoji (resp. údržbě) počítačových programů, za účelem dosáhnutí vyšší kva [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< vláknina dinosaurus >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam