Význam cenzura
Co znamená slovo cenzura? Zde naleznete 9 významů slova cenzura. Můžete také přidat význam slova cenzura sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

cenzura


kontrola, dozor, dohled, zejm. nad tiskem
Zdroj: islo.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cenzura


Úøední regulace toku zveøejòovaných informací, oficiálnì považovaná za nepøípustnou. Ve skuteènosti probíhá každodennì výbìrem šéfredaktorù, redaktorù, autorù i zdrojù informací, eliminací a  [..]
Zdroj: marxismus.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cenzura


Právny, politický a historiografický termín. Označuje obmedzovanie slobody prejavu a slobody v šírení výsledkov tvorby. Vychádza z predpokladu negatívneho morálneho pôsobenia niektorých umeleckých die [..]
Zdroj: estetickyslovnik.sk

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cenzura


Způsob institucionalizovaného potlačování svobody žurnalistického projevu. Českou žurnalistiku svazovala cenzura od jejích počátků v dobách Rakousko-uherské monarchie až do konce socialistické ér [..]
Zdroj: spindoctors.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cenzura


jedná se o pokrok, který skryje před ostatními hráči některé vlastnosti země a to Hodnost a kartičky.
Zdroj: wgvzdelani.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cenzura


Cenzura je kontrola a omezování sdělování informací – ať už předávaných mluveným slovem, tiskem nebo dalšími formami vyjadřování. Bývá zřizována státem, náboženskou organizací, armádou, vedením firmy [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cenzura


Kategorie:Svoboda projevuKategorie:ŽurnalistikaKategorie:Politické represe
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cenzura


Cenzura může být :cenzura – úřední kontrola a omezování šíření informací formou zákazů se zřetelem na státní, politické či mravnostní zájmy - činnost zvaná cenzurovánícenzura – majetkový odhad o [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

cenzura


(lat. ocenění, dohled, pokárání), v novověku státní instituce pro dohled nad tiskem a pod., v psychanalýze označení vnitřní funkce, která potlačuje neslušné touhy a představy.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

<< causa sui cyklus >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam