Význam chórismos
Co znamená slovo chórismos? Zde naleznete 2 významů slova chórismos. Můžete také přidat význam slova chórismos sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

chórismos


(řec., oddělení, hranice), u Platóna hranice, mez zkušenostního světa.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

chórismos


hranice nášeho svìta, to, èím je oddìlen od toho jiného (z øeètiny)
Zdroj: islo.cz
<< hypostáze chtonický >>