Význam charakter
Co znamená slovo charakter? Zde naleznete 8 významů slova charakter. Můžete také přidat význam slova charakter sami

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

charakter


povaha; souhrn vlastností, u èlovìka zejm. morálních; osobnost
Zdroj: islo.cz

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

charakter


ráz, podstata, rys - soubor relativnì stálých vlastností klienta, vyjadøující se vztahy k práci, k ostatním lidem a k sobì samému
Zdroj: help24.cz

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

charakter


Charakter (řec. χαρακτήρ, původně rydlo, později rytina a ražba na minci) znamená ráz či povahu, celek podstatných a stálých rysů, které charakterizují určitou osobu nebo předmět, to znamená odlišují [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

charakter


character (of group)
Zdroj: ped.muni.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

charakter


Z øeckého slova vryp, souhrn relativnì stálých psychických vlastností èlovìka, vytvoøený v procesu jeho socializace pod vlivem životních podmínek. Není biologicky dìdièný, je determinován so [..]
Zdroj: marxismus.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

charakter


alaga
Zdroj: dominicweb.eu

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

charakter


r Charakter
Zdroj: pamprofi.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

charakter


Prvky ve víně, které daný druh odlišují od ostatních. Správné víno by mělo mít svůj charakter.
Zdroj: foodtv.cz

<< ztotožnit Agramatismus >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam