Význam charita
Co znamená slovo charita? Zde naleznete 6 významů slova charita. Můžete také přidat význam slova charita sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

charita


1. køesanská láska k bližnímu; 2. dobroèinnost organizovaná a prokazovaná na podkladì køesanské lásky
Zdroj: islo.cz

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

charita


1.Dobročinnosť. Východiskovou zásadou charitatívnej činnosti je láska k blížnemu. Existuje celý rad rôznych spolkov s charitatívnym zameraním (duchovné, stavovské, náboženské, podporné spolky), ktoré vyvíjajú dobročinnú činnosť v starostlivosti o chudobných a sociálne odkázaných. (Stieženec, s. 74, 1996) 2.(z lat. caritat-, caritas) Kresťanská lásk [..]
Zdroj: vzdelavanie.nadaciapontis.sk

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

charita


Charita (z latinského výrazu caritas = slitování, smilování) obvykle označuje dobrovolné dobročinné akce na pomoc trpícím lidem, dětem, starým lidem, sociálně slabým, nemocným a podobně. V praxi může [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

charita


organizace, která vybírá od dobrovolných dárců příspěvky, peněžní či věcné, na pomoc potřebným | *
Zdroj: cs.wiktionary.org

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

charita


Termín charita se používá jako označení pro organizovanou péči o lidi staré, opuštěné, postižené, nemocné, zraněné a vyhnané z vlasti. Jedná se o poskytnutí základní sociální péče lidem, kteří se ocitnou v nouzi. Někdy je slova „Charita“ užíváno i jako názvu zejména katolických církevních institucí, jež se výše zmíněnými službami zabýva [..]
Zdroj: csr-online.cz

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

charita


Korporátní, institucionalizovaná dobroèinnost, filantropie; privatizace humanitární práce v sociálnì nespravedlivé spoleènosti. Nahrazuje neochotu a neschopnost státu pomáhat potøebným a&nbs [..]
Zdroj: marxismus.cz

<< trigonometrie exploatace >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam