Význam chirurgie
Co znamená slovo chirurgie? Zde naleznete 4 významů slova chirurgie. Můžete také přidat význam slova chirurgie sami

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

chirurgie


obor lékařství založený na léčení pomocí řezání a napravování tkání | pracoviště zabývající se chirurgií (1)
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

2 Thumbs up   0 Thumbs down

chirurgie


obor lékaøství léèící hlavnì mechanickými výkony pomocí rukou nebo nástrojù a pøístrojù pøi operaèních výkonech
Zdroj: islo.cz

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

chirurgie


Chirurgie je pojem pocházející ze starořeckého termínu cheirourgia, vzniklého kombinací slov cheir (ruka) a ergein (pracovat) (doslova tedy „ruční práce“). Je to lékařský obor, který léčí nemoci a úra [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

chirurgie


Chirurgie je pojem pocházející ze starořeckého termínu cheirourgia, vzniklého kombinací slov cheir (ruka) a ergein (pracovat) (doslova tedy „ruční práce“). Je to lékařský obor, který léčí nemoci a úra [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< školství kašel >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam