Význam cholerik
Co znamená slovo cholerik? Zde naleznete 6 významů slova cholerik. Můžete také přidat význam slova cholerik sami

1

2   0

cholerik


vznìtlivý, výbušný typ èlovìka
Zdroj: islo.cz

2

1   0

cholerik


druh temperamentu člověka představující extrovertní a psychicky labilní osobu
Zdroj: cs.wiktionary.org

3

1   0

cholerik


Typ temperamentu determinovaného silnými, ale nestálými emocemi. Jeho reakce bývají prudké až nevypoèitatelné, ve spoleèenských vztazích bývá zdrojem konfliktù, zjednodušenì negativn [..]
Zdroj: marxismus.cz

4

1   0

cholerik


prudký, výbušný èlovek
Zdroj: lekari.sk

5

1   0

cholerik


typ temperamentu vyznaèující se prudkými, vznìtlivými reakcemi i na podprahové podnìty a zvýšenou afektivní reaktivitou, panovaèností
Zdroj: help24.cz

6

1   0

cholerik


Cholerik je jeden ze čtyř druhů temperamentu podle Hippokratovy typologie temperamentu, labilní extrovert. Tělní tekutina, která ho ovlivňuje, je (žlutá) žluč (řecky cholé). Je nedůtkli [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova cholerik
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< sangvinik flegmatik >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam