Význam cholerik
Co znamená slovo cholerik? Zde naleznete 6 významů slova cholerik. Můžete také přidat význam slova cholerik sami

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

cholerik


vznìtlivý, výbušný typ èlovìka
Zdroj: islo.cz

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

cholerik


druh temperamentu člověka představující extrovertní a psychicky labilní osobu
Zdroj: cs.wiktionary.org

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

cholerik


Typ temperamentu determinovaného silnými, ale nestálými emocemi. Jeho reakce bývají prudké až nevypoèitatelné, ve spoleèenských vztazích bývá zdrojem konfliktù, zjednodušenì negativnì nestabilní. [..]
Zdroj: marxismus.cz

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

cholerik


prudký, výbušný èlovek
Zdroj: lekari.sk

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

cholerik


typ temperamentu vyznaèující se prudkými, vznìtlivými reakcemi i na podprahové podnìty a zvýšenou afektivní reaktivitou, panovaèností
Zdroj: help24.cz

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

cholerik


Cholerik je jeden ze čtyř druhů temperamentu podle Hippokratovy typologie temperamentu, labilní extrovert. Tělní tekutina, která ho ovlivňuje, je (žlutá) žluč (řecky cholé). Je nedůtklivý, neklidný, ú [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< sangvinik flegmatik >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam