Význam chyba
Co znamená slovo chyba? Zde naleznete 8 významů slova chyba. Můžete také přidat význam slova chyba sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

chyba


něco, co je špatně | * | nežádoucí vlastnost osoby či věci | * Karel Čapek: Hovory s T. G. Masarykem | něco, co je závadné | * | omyl, mýlka, pochybení, bota | vada, nedostatek | — [..]
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

chyba


error
Zdroj: ped.muni.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

chyba


Èinnost neodpovídající poznání, porucha praxe. Èasto bývá zamìòována s omylem, který vzniká v poznání. Pøi zjištìní omylu je tøeba zmìnit poznání, pøi zjištìní chyby praxi. Ve skuteènosti však ob [..]
Zdroj: marxismus.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

chyba


Chyba může představovat odchylku od normy nebo požadovaného stavu, popř. porušení daných pravidel. Ve statistice chyba není „omyl“, ale rozdíl mezi vypočítanou, očekávanou nebo změřenou hodnotou a hod [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

chyba


Chyba může představovat odchylku od normy nebo požadovaného stavu, popř. porušení daných pravidel. Ve statistice chyba není „omyl“, ale rozdíl mezi vypočítanou, očekávanou nebo změřenou hodnotou a hod [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

chyba


Chyba může představovat odchylku od normy nebo požadovaného stavu, popř. porušení daných pravidel. Ve statistice chyba není „omyl“, ale rozdíl mezi vypočítanou, očekávanou nebo změřenou hodnotou a hod [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

7

0 Thumbs up   2 Thumbs down

chyba


sala
Zdroj: dominicweb.eu

8

0 Thumbs up   2 Thumbs down

chyba


("error"): viz pod heslem: mutace.
Zdroj: mprinstitute.org

<< plakát diplom >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam