Význam citadela
Co znamená slovo citadela? Zde naleznete 11 významů slova citadela. Můžete také přidat význam slova citadela sami

1

2   0

citadela


opevnìné jádro rozsáhlejší pevnosti, poslední útoèištì; pøenesenì mìstský hrad støedovìkých mìst
Zdroj: hrady-zriceniny.cz

2

1   0

citadela


Citadela (z ital. citadella, malé město) je pevnost chránící město. Může být umístěna uvnitř ve městě nebo být součástí jeho hradeb a často využívá vhodné vyvýšené místo neb [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

3

0   0

citadela


městská pevnost
Zdroj: cs.wiktionary.org

4

0   0

citadela


samostatná pevnost, zejména barokní, v rámci opevnìného mìsta nebo v jeho sousedství (Vy¹ehrad, ©pilberk), zá¹tita mìsta a sídlo posádky.
Zdroj: pametihodnosti.cz

5

0   0

citadela


samostatná mìstská pevnost
Zdroj: islo.cz

6

0   0

citadela


Opevněné jádro rozsáhlejší pevnosti, zejména novověké, poslední útočiště posádky. V přeneseném smyslu městský hrad středověkých měst.
Zdroj: stavebnikomunita.cz

7

0   0

citadela


opevněné jádro rozsáhlejší pevnosti, zejména novověké, poslední útočiště posádky. V přeneseném smyslu městský hrad středověkých měst.
Zdroj: zriceniny.cz

8

0   0

citadela


samostatná pevnos» v meste, umo¾òovala obranu aj po strate vonkajšieho opevnenia
Zdroj: kastiel.org

9

0   0

citadela


Citadela (z italského „cittadella“, městečko) může mít více významů: Citadela – vnitřní městské opevnění Operace Citadela – viz bitva v Kurském oblouku Citadela (Antoine de Sai [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

10

0   0

citadela


Citadela (Ohne Furcht und Adel) je karetní hra Bruna Faiduttiho z roku 2000. Může ji hrát 2 až 7 hráčů. Hráči staví město z karet budov, které drží v ruce. Budovy mají různou hodnotu [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

11

0   1

citadela


Vyvýšená menší stavba (románská,gotická)za účelem ,když nebyla vojna rozjímání vyšších hodnostářských -šlechta osob bez účasti duchovních představitelů .
Gammi - 14. listopadu 2016

Přidat význam slova citadela
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Jerusalem agora >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam