Význam civilizace
Co znamená slovo civilizace? Zde naleznete 7 významů slova civilizace. Můžete také přidat význam slova civilizace sami

1

5 Thumbs up   2 Thumbs down

civilizace


Tøídnì organizovaná spoleènost, které pøedcházelo divošství, tj. prvotnì pospolná spoleènost, a barbarství, tedy období jejího rozpadu. Civilizace je charakteristická výrobou nadproduktu, umožòuj [..]
Zdroj: marxismus.cz

2

4 Thumbs up   2 Thumbs down

civilizace


Civilizace (z latinského civis) je pojem označující lidskou společnost. Být civilizovaný znamenalo především žít ve městě, v němž panuje ústava a právní normy dané společnosti, v tomto případě římské [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

3

3 Thumbs up   2 Thumbs down

civilizace


stupeň ve vývoji lidské společnosti vyznačující se určitou úrovní v organizaci, technice a kultuře | *
Zdroj: cs.wiktionary.org

4

3 Thumbs up   2 Thumbs down

civilizace


Civilizace (v originále Civilization) je epizoda seriálu Star Trek: Enterprise. Jde o devátý díl první řady pátého seriálu ze světa Star Treku. Poprvé byla vysílána 14. listopadu 2001 v USA. [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

5

2 Thumbs up   2 Thumbs down

civilizace


hmotné a duchovní projevy lidské spoleènosti v historické posloupnosti; kultura, vzdìlání
Zdroj: islo.cz

6

1 Thumbs up   1 Thumbs down

civilizace


Civilizace (z latinského civis) je pojem označující lidskou společnost. Být civilizovaný znamenalo především žít ve městě, v němž panuje ústava a právní normy dané společnosti, v tomto případě římské [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

7

1 Thumbs up   2 Thumbs down

civilizace


stupeò ve vývoji lidské spoleènosti vyznaèující se vyšší úrovní v organizaci, technice a kultuøe civilizaèní choroby
Zdroj: geografie.unas.cz

<< církev computer >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam