Význam common law
Co znamená slovo common law? Zde naleznete 3 významů slova common law. Můžete také přidat význam slova common law sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

common law


Soudnictví a právo založené na precedentech Systém práva rozšíøen hlavnì v UK, USA, a ve vìtšinì zemí Britského Commonwealthu. Jako protiklad k [..]
Zdroj: assetprotection.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

common law


– jeden ze dvou subsystémů anglického precedenčního práva. Začal se vyvíjet už v 12. století za vlády Jindřicha II. a postupně nahradil všechna partikulární práva a stal se právem jednotným (obecným – common) pro celou zemi. Toto právo aplikovaly královské soudy. Ve středověku byla možnost obrátit se na soud privilegiem, ke kterému bylo [..]
Zdroj: kaminari.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

common law


Angloamerické právo, někdy anglosaské právo, je právní systém založený na obecném právu. V angličtině se výraz common law používá jak pro celý právní systém, tak pro obecné právo, které je dnes jeho č [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org
<< beneficient firemní právo >>