Význam computer
Co znamená slovo computer? Zde naleznete 7 významů slova computer. Můžete také přidat význam slova computer sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

computer


počítač | * | počítač
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

computer


počítač | PC
Zdroj: cs.wiktionary.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

computer


poèítaè Zaøízení schopné provádìt jednoduché i slo¾ité výpoèty. Zprvu primitivní, neskladné a poruchové stroje byly èasem vylep¹eny a miniaturizovány do úhledných a mnohdy i snadno pøenosných modelù. [..]
Zdroj: abowe.brbla.net

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

computer


  poèítaè condition
Zdroj: klasici.sk

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

computer


poèítaè
Zdroj: david-zbiral.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

computer


elektrický stroj, který mùže vykonat seznam instrukcí a provede výpoèty založené na tìchto instrukcích
Zdroj: horalek.org

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

computer


Počítač je v informatice zařízení a výpočetní technika, která zpracovává data pomocí předem vytvořeného programu. Současný počítač je elektronický a skládá se z hardwaru, který představuje fyzické čás [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< civilizace cracker >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam