Význam cookie
Co znamená slovo cookie? Zde naleznete 13 významů slova cookie. Můžete také přidat význam slova cookie sami

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

cookie


Malý textový soubor (v pøekladu "sušenka"), který si browser pøevezme od web serveru, uloží na lokální pevný disk a mùže jej na požádání pøedat web serveru pøi další návštìvì stejného web serveru. Ser [..]
Zdroj: labo.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cookie


koláèek, cukroví, èajové peèivo – na internetu soubor poslaný serverem na vá¹ poèítaè Pokud nav¹tívíte internetové stránky, je mo¾né, ¾e vám server po¹le koláèek, ve kterém bývají zapsána rùzná [..]
Zdroj: abowe.brbla.net

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

cookie


Textový soubor v prohlížeči, který slouží k uchovávání informací pro pozdější použití. V affiliate se do něj uloží např. informace, odkud zákazník přišel a kdo jej doporučil.  Pokud zákazník zavře prohlížeč a nakoupí později, tak je dle cookie přiřazena provize.
Zdroj: mariorozensky.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cookie


textový soubor sloužící ke komunikaci server - prohlížeč
Zdroj: peacock.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cookie


Akceptované Cookies zajišťují, aby objednávky u online partnerských společností, které proběhly přes Lyoness, byly jednoznačně rozpoznány jako Lyoness členský nákup a mohly být přiřazeny k Vašemu přeh [..]
Zdroj: lyoness.net

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cookie


Cookie - [angl.] I.T. správa alebo odkaz odoslaný z prehliadača webserveru. Prehliadač ukladá takéto správy do súboru s názvom cookie.txt. Táto správa alebo odkaz sa potom posiela späť na server zakaždým, keď sa prehliadač snaží odvolať na daný server. Účelom takýchto správ je identifikovanie užívateľa a možné užívateľské nastavenia webstránky [..]
Zdroj: bonumeng.eu

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cookie


Je část textu / soubor, kterou je server schopen uložit na harddisku uživatele. Cookies umožňují serveru uchovat informaci – ID číslo na počítači uživatele a později s ním pracovat. Je také soubor v počítači uživatele, který obsahuje informace o konfiguraci počítače a odesílá je serveru, na který se uživatel připojuje. Využívá se pro reklamní [..]
Zdroj: makromedia.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cookie


Termín cookie (HTTP cookie) označuje malé množství dat, která webový server posílá prohlížeči, který si je ukládá jako textový soubor na počítači uživatele.
Zdroj: optimal-marketing.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cookie


Jako cookie (anglicky koláček, oplatka, sušenka) se v protokolu HTTP označuje malé množství dat, která WWW server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele.
Zdroj: morosystems.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cookie


malý textový soubor, který je uložený na harddisku z webovských stránek
Zdroj: horalek.org

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cookie


Speciální soubor, který si Vámi navštívené stránky uloží do Vašeho poèítaèe a tak si zapamatují si tímto zpùsobem informace pro pøíští využití. Takto funguje napø. individuální nastavení stránek apod.
Zdroj: czechhosting.cz

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cookie


A string of characters saved by a web browser on the user's hard disk.
Zdroj: old.zyxel.cz

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cookie


Jako cookie (anglicky koláček, oplatka, sušenka) se v protokolu HTTP označuje malé množství dat, která WWW server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< coelom CORBA >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam