Význam daòový základ
Co znamená slovo daòový základ? Zde naleznete 3 významů slova daòový základ. Můžete také přidat význam slova daòový základ sami

1

0   0

daòový základ


Velikost dùchodu nebo majetku pøímo podléhající nominálním daòovým sazbám.
Zdroj: financni.webz.cz

2

0   0

daòový základ


e Steuergrundlage
Zdroj: pamprofi.cz

3

0   0

daòový základ


Daòový základ je èástka, ze které se pøíslu¹nou daòovou sazbou poèítá daò.
Zdroj: klo.cz

Přidat význam slova daòový základ
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< èasová hodnota diakonie >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam