Význam demise
Co znamená slovo demise? Zde naleznete 7 významů slova demise. Můžete také přidat význam slova demise sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

demise


Demisí lze označit rezignaci osoby nebo osob na určitou veřejnou funkci. V tomto smyslu jde tedy o odstoupení z politického postu a týká se tedy nejčastěji ministrů a dalších členů vlády. O demisi hovoříme, pokud je podána ještě před koncem funkčního období, nepopisuje tedy situaci, kdy po jeho uplynutí politik není znovu zvolen nebo se rozhodne dále se politice v příštím období nevěnovat. Demise má svá formální pravidla a v Česku je upravuje Ústava. Členové vlády podávájí demisi do rukou prezidenta ČR prostřednictvím premiéra. Pokud chce demisi podat on sám, podává ji do rukou hlavy státu on sám. Z právní úpravy ale nevyplývá, jestli má prezident/premiér povinnost demisi přijmout, nebo ne.
Zu - 11. prosince 2018

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

demise


Demise (z latiny: dimissio = opuštění) označuje odstoupení konkrétní osoby nebo skupiny osob z výkonu funkce či úřadu před koncem funkčního období. Pojem demise je obvykle používán v politické sféře, [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

demise


rezignace, odstoupení z funkce( např.: kancléř Meternich roku 1848)
zdroj:učebnice dějepisu 8.ročník, nakladatelství: nns.cz
XXX - 18. dubna 2017

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

demise


odstoupení z funkce či úřadu před koncem funkčního období (používá se pro funkce, které vznikají na základě jmenování, např. v případě ministra) | * | rezignace, abdikace | zánik ''čeho'' | * [..]
Zdroj: cs.wiktionary.org

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

demise


Odstoupení z funkce pøed ukonèením volebního období, zpravidla z dùvodu nemožnosti funkci vykonávat, nebo v ní dosáhnout oèekávané výsledky. Ze subjektivních dùvodù se vìtšinou demise nepodá [..]
Zdroj: marxismus.cz

6

1 Thumbs up   2 Thumbs down

demise


vzdání se funkce, úøadu; odstoupení
Zdroj: islo.cz

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

demise


Demise je druhé a poslední album české Oi! kapely Orlík. V roce 1991 kapela zanikla a její bývalý zpěvák Daniel Landa se pustil na sólovou kariéru.
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< obscénnost integrita >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam