Význam detergent
Co znamená slovo detergent? Zde naleznete 3 významů slova detergent. Můžete také přidat význam slova detergent sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

detergent


totéž co tenzid, jedná se o chemickou sloučeninu umožňující lepší rozpouštění nečistot. Pojem detergent se spíše užívá pro typ tenzidů, které mají odmašťovací schopnosti
Zdroj: gemaart.cz

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

detergent


syntetický prací, èisticí prostøedek obsahující úèinné složky
Zdroj: islo.cz

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

detergent


Detergent je chemická látka určená k čištění. Obecně termín "detergentní" (též "deterzivní") znamená "čisticí" nebo "mající čisticí vlastnosti", "detergenc [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< dendrochronologie draperie >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam