Význam deuterium
Co znamená slovo deuterium? Zde naleznete 7 významů slova deuterium. Můžete také přidat význam slova deuterium sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

deuterium


tìžký vodík - izotop vodíku obsahující navíc jeden neutron v jádøe oproti normálnímu vodíku (ten nemá žádný neutron)
Zdroj: labo.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

deuterium


tìžký vodík, izotop vodíku
Zdroj: islo.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

deuterium


Jako deuterium se označuje atom s jádrem 2H, který obsahuje v jádře jeden proton a jeden neutron a od běžného vodíku se liší především atomovou hmotností. V přírodě se běžně vyskytuje namísto lehkého [..]
Zdroj: vitejtenazemi.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

deuterium


Deutérium je izotop vodíka, ktorý má výborné moderaèné vlastnosti. Vodu, v ktorej molekulách H2O je miesto „obyèajného“ izotopu vodíka práve deutérium, nazývame ažká voda. S oh¾adom na malú absorpciu [..]
Zdroj: javys.sk

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

deuterium


– tìžký vodík, v jádøe má jeden proton a jeden neutron. V prùmìru na Zemi pøipadá na 7 000 atomù normálního vodíku jeden atom deuteria. Jde o stabilní izotop vodíku. [..]
Zdroj: aldebaran.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

deuterium


Deuterium je izotop vodíku, který má výborné moderační vlastnosti. Vodu v jejíchž molekulách H2O je namísto “obyčejného“ izotopu vodíku právě deuterium nazýváme těžká voda.
Zdroj: energetika.plzen.eu

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

deuterium


Jako deuterium se označuje atom s jádrem 2H, který obsahuje v jádře jeden proton a jeden neutron a od běžného vodíku se liší především atomovou hmotností, která činí 2,01363 u. Často mu bývá přiřazová [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< desorpce Dewarova nádoba >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam