Význam dialekt
Co znamená slovo dialekt? Zde naleznete 4 významů slova dialekt. Můžete také přidat význam slova dialekt sami

1

5 Thumbs up   1 Thumbs down

dialekt


podoba jazyka, kterou se mluví v určité části území, kde se tento jazyk používá | * | nářečí
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

2 Thumbs up   1 Thumbs down

dialekt


Dialekt se v kontextu programování nazývá verze či varianta programovacího jazyka, která se od normy výchozího programovacího jazyka liší jen v relativních drobnostech, je programátory považována za t [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

dialekt


Nářečí neboli dialekt (adj. nářeční, zř. nářečový a dialektní, dialektový, zast. dialektický) je nespisovný jazykový útvar užívaný pouze mluvčími z určité geografické oblasti. Obor, který se zabývá vě [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

1 Thumbs up   2 Thumbs down

dialekt


Náøeèí; odlišnosti øeèi, formující se z pùvodnì jednotného jazyka kmene v dùsledku feudální izolovanosti jednotlivých území a uzavøenosti hospodáøského života na nich, v Èechách pøibližnì od [..]
Zdroj: marxismus.cz

<< diabetik dianetik >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam