Význam dirigent
Co znamená slovo dirigent? Zde naleznete 3 významů slova dirigent. Můžete také přidat význam slova dirigent sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dirigent


umìlec øídící hudební tìleso
Zdroj: islo.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dirigent


Dirigent (z latiny 1. příčestí (dirigens) slovesa dirigere = dirigovat, řídit) je hudební umělec, který vede orchestr a zpěváky při nastudování a interpretaci hudebních nebo hudebně-dramatických děl. [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

dirigent


Trenér
Zdroj: skjicin2002.webnode.cz

<< dirham dirndl >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam