Význam domácnost
Co znamená slovo domácnost? Zde naleznete 20 významů slova domácnost. Můžete také přidat význam slova domácnost sami

1

3   0

domácnost


tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.
Zdroj: pojistenihavarijni.net

2

2   0

domácnost


(''práv.'') společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby | (''obecně'') domácí soukromí a co k němu patří (byt, zařízení by [..]
Zdroj: cs.wiktionary.org

3

1   0

domácnost


Domácnost je základní společenský a ekonomický subjekt (respektive společenská entita), který přichází na trh za účelem uspokojení svých potřeb. Příslušníci jednotlivých domácností si potřebují nebo i sami chtějí na trhu opatřit užitečné nebo vzácné statky určené pro jejich spotřebu. Vystupují jako kupující [..]
Zdroj: kupujemebydleni.cz

4

1   0

domácnost


Osoby, které spolu trvale žijí a podílí se na úhradì nákladù na své potøeby.
Zdroj: gemoney.cz

5

0   0

domácnost


Za domácnost se pro potřeby hypotečních úvěrů považují manželé a jejich děti, druh a družka, popř. ostatní formy společného soužití.
Zdroj: sfinance.cz

6

0   0

domácnost


Osoby, které spolu trvale žijí a podílí se na úhradě nákladů na své potřeby.
Zdroj: jaknabanku.cz

7

0   0

domácnost


Za domácnost se pro potřeby hypotečních úvěrů považují manželé a jejich děti, druh a družka, popř. ostatní formy společného soužití.
Zdroj: hyposervis.cz

8

0   0

domácnost


tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.
Zdroj: maximapojistovna.cz

9

0   0

domácnost


Domácnost je tvořena osobami, které společně trvale žijí a hradí náklady na své potřeby. Druh a družka tvoří dvě jednočlenné domácnosti.
Zdroj: nahypoteky.cz

10

0   0

domácnost


Domácnost je tvořena fyzickými osobami, které spolu trvale žijí a společně hradí své náklady. Z pohledu úvěrující banky tvoří domácnost manželé (příp. druh a družka) spolu se svými nezletilými nezaopatřenými dětmi. 
Zdroj: realitnisekac.cz

11

0   0

domácnost


domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně se dělí o náklady na potřeby pro fungování společného bydlení.
Zdroj: hypodilna.cz

12

0   0

domácnost


Domácnost tvoøí fyzické osoby, které spolu trvale žijí a spoleènì hradí náklady na své potøeby - pro potøeby HÚ jen manželé + dìti, druh a družka jsou dvì jednoèlenné domácnosti [..]
Zdroj: kurzy.cz

13

0   0

domácnost


tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.
Zdroj: realitnislovnik.cz

14

0   0

domácnost


je soubor věcí movitých a stavební součásti bytu. Zjednodušeně řečeno věci, které lze odnést nebo jednoduše odmontovat. Nejsou pevně spojeny s budovou
Zdroj: remaxpro.cz

15

0   0

domácnost


tvoří ji fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby Každá fyzická osoba může být vzhledem k požadavku trvalého soužití příslušníkem pou [..]
Zdroj: business.center.cz

16

0   0

domácnost


DomácnostDomácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně hradí náklady na své potřeby. tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně hradí náklady na své potřeby.
Zdroj: hypotecnibanka.cz

17

0   0

domácnost


Tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. Z hlediska pojištění je to soubor movitých věcí tvořících zařízení domácnosti a sloužících jejímu provozu nebo uspokojování potřeb členů domácnosti, vč. věcí, které nejsou majetkem členů domácnosti, ale jsou jimi opráv [..]
Zdroj: koop.cz

18

0   0

domácnost


soubor místností a prostor pod společným uzamčením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním splňuje požadavky pro trvalé bydlení, kde je poskytována sociální služ [..]
Zdroj: gcentrum.cz

19

0   0

domácnost


Domácnost je základní prvek teorie spotřebitele v mikroekonomii. Zároveň je definována v soukromém právu.
Zdroj: cs.wikipedia.org

20

0   1

domácnost


Za domácnost se pro potřeby hypotečních úvěrů považují manželé a jejich děti, druh a družka, popř. ostatní formy společného soužití.
Zdroj: srovnavac.penize.ihned.cz

Přidat význam slova domácnost
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< movitost zmrzlina >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam