Význam domy
Co znamená slovo domy? Zde naleznete 2 významů slova domy. Můžete také přidat význam slova domy sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

domy


Spojnice Ascendentu s Descendentem pøedstavuje v dvojrozmìrném zobrazení horizont, který dìlí horoskop na dvì polokoule - hemisféry - horní a dolní, denní a noèní. Spojnice Media Coeli s Immem Coeli p [..]
Zdroj: astrologie.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

domy


Dům je stavení, zpravidla obytné. Dům může sloužit i k různým jiným účelům, pro výrobu, skladování, administrativu a podobně, základní význam však je spojen s bydlením. Volně stojící dům bývá úzce spo [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org
<< afelium hexagram >>