Význam echo
Co znamená slovo echo? Zde naleznete 7 významů slova echo. Můžete také přidat význam slova echo sami

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

echo


Pojem echo může znamenat: Ozvěna efekt ve zvukové postprodukci, simulující ozvěnu Echó – řecká bohyně ozvěny echo (Unix) – příkaz pro výstup znaků na terminál (např. v jazyce PHP, shellu, rozhraní CO [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

echo


ozvìna
Zdroj: islo.cz

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

echo


zpìtná vazba
Zdroj: it-slovnik.cz

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

echo


akustický signál prinavrátivší sa od reflektora (miesta odrazu) alebo rozptylových (”scattering”) prvkov v médiu.
Zdroj: ssum.sk

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

echo


Echo je ozvěna, tedy zvuk, který slyšíme poté, co se odrazil od povrchu jako jsou stěny, útesy nebo skály. Zaznívá tedy na rozlehlých prázdných místech ohraničených vhodnou překážkou, která takový akustický jev umožňuje. Ozvěnu vnímáme proto, že je k tomu lidské ucho uzpůsobené - dokáže totiž rozlišit zvuk od zdroje od zvuku odraženého, který se zpožděním zachytíme a to přestože prodleva je jen desetina sekundy. V přeneseném slova smyslu se s výrazem echo lze setkat i v oblasti IT: tam označuje speciální techniku testování počítačových sítí, při které jsou pakety odeslány na vzdálený uzel a ten je musí ihned odeslat zpět. Ozvěna tedy nemusí být jen zvuková. Lze se také setkat s hovorovým obratem “Dej mi echo.” Ten se používá pokud se s někým domlouváme například na schůzce a žádáme ho, aby nám dal jště vědět jestli/kdy/kde se sejdeme.
Zu - 11. prosince 2018

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

echo


echo je v informatice nástroj pro výpis zadaného textu na standardní výstup. Často se používá ve skriptech pro výpis informativních hlášení. V systému DOS, Microsoft Windows a [[OS/2]] je používán i [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

echo


PŘESMĚRUJ Echo
Zdroj: cs.wikipedia.org
<< ebrieta echokardiografie >>